ITP

Inspecția Tehnică Periodică (ITP) este o verificare tehnică a autovehiculului, obligatorie, care atestă capacitatea acestuia de a participa, în condiții de siguranță la trafic.

Linia 1 – Fără Programare

Linia 2 – Cu Programare

Drive in Autoservice efectuează Inspecția Tehnică Periodică (ITP) la următoarele: 

● Autoturism M1
● Autovehicule cu tracțiune integrală (4×4) M1,N1,N2
● Autoutilitare cu masa totală maxim autorizată, până la 3,5 tone N1
● Autovehicule în regim de Taxi M1
● Autovehicule transport persoane cu mai mult de 9 locuri
● Autovehicule în regim de școală de soferi
● Autovehicule peste 3,5 tone
● Motociclete
● Mopede
● ATV-uri
● Tractoare
● Utilaje autopropulsate
● Remorcă şi rulotă, fără sistem de frânare
● Remorcă, semiremorcă și rulotă, cu sistem de frânare, având masa maximă
autorizată până la 3,5 tone inclusiv
● Remorcă, semiremorcă şi rulotă, cu sistem de frânare, având masa maximă
autorizată peste la 3,5 tone

Legislație privind Inspecția Tehnică Periodică (ITP)

Legislația pentru Inspecțiile Tehnice Periodice pentru autovehicule s-a schimbat de la 1 ianuarie 2018 (legea 260/2017), astfel încât:

● pentru mașinile mai vechi de 12 ani ITP-ul se efectuează anual (cu excepția celor de interes istoric) – cu mențiunea că se respectă data stabilită în certificatul de înmatriculare.
De exemplu, dacă cel mai recent ITP a fost făcut pe 01.12.2017, următoarea verificare va fi pe 01.12.2019 și abia apoi se va aplica termenul de un an (01.12.2020). Însă dacă verificarea se face pe 10.01.2018, următoarea inspecție va fi pe 10.01.2019.

● pentru mașinile mai noi de 12 ani ITP-ul se efectuează în continuare la un interval de doi ani, cu excepția de la punctul următor.

● pentru mașinile noi primul ITP se efectuează la trei ani de la data primei înmatriculări în Români

Rapiditatea și profesionalismul ne recomandă, inclusiv la verificarea tehnică periodică, deoarece inspectorii stației sunt calificați, cu experiență și implicați, pentru ca fiecare persoană care alege să efectueze ITP-ul la Drive in Autoservice, să circule permanent, în siguranță.

ITP fără programare

ITP cu programare

Știai ca?

Drive in Autoservice deține și o staţie ITP, certificată de Registrul Auto Român (RAR), cu 2 linii şi dotată cu standuri specializate de ultimă generație.

Acte necesare ITP Sibiu – Drive in Autoservice

  • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului (talon) – original
  • Cartea de identitate a autovehiculului (CIV) – original – sau copie cu ștampila conform cu originalul din partea societății de leasing sau bancă (daca este cazul)
  • Cartea de identitate a persoanei ce prezintă maşina la inspecţie – original

Lipsa ITP-ului sau Inspecția Tehnică Periodică expirată, atrage o amendă semnificativă, dar și reținerea plăcuțelor și a certificatului de înmatriculare. Acestea se pot recupera doar după ce se va face dovada ITP-ului valabil, obținut doar de la Registrul Auto Român.

ITP pentru flotele companiilor din județul Sibiu

Din partea Drive in Autoservice există deschidere pentru colaborari de lungă durată cu companiile din județul Sibiu, pentru efectuarea ITP-ului la flotele auto deținute de acestea. Pentru o ofertă personalizată și mai multe detalii, vă răspundem cu interes, pe e-mail sau telefonic.

 

Tarife ITP

VEHICULE 

TARIF (prețurile conțin TVA)

Autoturism M1

Autovehicule cu tracțiune integrală (4x4) M1, N1, N2

Autoutilitare cu masa totală maxim autorizată, până la 3,5 tone N1

Autovehicule în regim de Taxi M1

Autovehicule transport persoane cu mai mult de 9 locuri

Autovehicule în regim de școală de șoferi

Autovehicule peste 3,5 tone

Motociclete

Mopede

ATV-uri

Tractoare

Utilaje autopropulsate

Remorcă şi rulotă, fără sistem de frânare

Remorcă, semiremorcă și rulotă, cu sistem de frânare, având masa maximă autorizată până la 3,5 tone inclusiv

Remorcă, semiremorcă şi rulotă, cu sistem de frânare, având masa maximă autorizată peste la 3,5 tone

Inspecția Tehnică Periodică (ITP) este o verificare tehnică a autovehiculului, obligatorie, care atestă capacitatea acestuia de a participa, în condiții de siguranță la trafic.

Intervalul sau perioada de timp la care este obligatorie efectuarea ITP, în funcţie de categoria vehiculelor:

● autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune – la 6 luni;
● autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune – la 2 ani, cu condiția să nu fie mai vechi de 12 ani. Mai vechi de 12 ani – valabil 1 an.
● autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi 6 luni, în regim de închiriere şi pentru învățarea conducerii auto 12 luni, iar autovehicule speciale ambulanță – la 1 an;
● autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – la 1 an;
● remorci şi semiremorci, având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – la 1 an;
● autovehicule cu cel puțin 4 roți, destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată, care nu depășește 3.500 kg, cu excepția tractoarelor – la 1 an;
● remorci și semiremorci având o masă totală maximă autorizată, care nu depășește 3.500 kg – la 2 ani;
● motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roți și cvadricicluri – la 2 ani;
● tractoare având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – la 1 an;
● tractoare având o masă totală maximă autorizată, care nu depășește 3.500 kg – la 2 ani.
● remorci şi semiremorci apicole – la 3 ani.

Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al cărui termen de valabilitate al Inspecției Tehnice Periodice a expirat, se pedepsește cu amendă, conform legii în vigoare. În plus, se reține și certificatul de înmatriculare de către Poliția
Rutieră, caz în care, ITP-ul nu mai poate fi efectuat, decât direct la Registrul Auto Român (RAR).

Oricine poate aduce autovehiculul la inspecție, cu condiția sa aibă asupra sa, toate documentele necesare.

Verificarea Tehnică se poate efectua la orice stație autorizată RAR din România, indiferent de județul de înmatriculare.

Pe certificatul de înmatriculare se gasește o rubrică “ITP valabil până la data de:”.

Da, autovehiculele în cauză, pot face Inspecția Periodică în România. În urma inspecţiei, RAR eliberează un document clientului, care este valabil doar pe teritoriul României. Este necesar ca documentul de înmatriculare al autoturismului, să fie adus în original la RAR.

Rămâne valabil. Pe noul certificat de înmatriculare va apărea data până la care este valabil.

Vă adresați stației unde ați efectuat ultima oară inspecția. Au obligația să vă elibereze un duplicat.

Vă adresați oricărei stații ITP. Dacă nu ați fost sancționat de poliție pentru ITP expirat, nu există niciun impediment pentru a efectua inspecția. ITP-ul este necesar doar pentru a putea circula pe drumurile publice, dacă nu folosiți autovehicului nu este necesar să aveți ITP. Solicitantul trebuie să prezinte o dovadă de pierdere de la poliţie sau o declaraţie de pierdere pe proprie răspundere legalizată.

După remedierea problemelor tehnice semnalate, vehiculul trebuie prezentat la R.A.R. pentru verificarea subansamblelor / sistemelor reparate. Ulterior, reprezentantul R.A.R. va menţiona acest lucru pe originalul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare. Dacă motivul reţinerii certificatului de înmatriculare l-a constituit expirarea termenului de valabilitate al inspecţiei tehnice periodice, verificarea tehnică pentru redobândirea certificatului se efectuează exclusiv de către R.A.R.

Despre noi

Drive in este un nou concept în Sibiu, ce vine în întâmpinarea ta, cu servicii complexe, pentru autoturismul tău.