Carduri Drive In

Drive in Car Wash, spălătorie auto cu 17 piste și 10 aspiratoare self service, funcționale pe bază de bancnote și carduri, a implementat un sistem de fidelizare al clienților PREMIUM, care se pot bucura de o serie de avantaje, atât în cadrul spălătoriei, cât și în cadrul service-ului auto.

Noul sistem Drive in se adresează atât persoanelor juridice, cu flote auto, cât și persoanelor fizice.

Pentru clienții PREMIUM punem la dispoziție 4 tipuri de carduri Drive in, ce pot fi utilizate la cele 17 piste self service, respectiv:

  • Card PREMIUM 20 (Cost 20 lei) – Bonus 4 lei – Credit total 24 lei
  • Card PREMIUM 30 (Cost 30 lei) – Bonus 6 lei – Credit total 36 lei
  • Card PREMIUM 40 (Cost 40 lei) – Bonus 8 lei – Credit total 48 lei
  • Card PREMIUM 50 (Cost 50 lei) – Bonus 10 lei – Credit total 60 lei
  • Card BUSINESS 75 (Cost 75 lei) – Bonus 15 lei – Credit total 90 lei

Pentru fiecare din cele patru tipuri de carduri Drive in, bonusul are o valoare de 20% din valoarea tipului de card achiziționat.

În momentul achiziționării celui de-al doilea card Drive in, după primirea primului card gratuit/contra cost, clientul are obligația de a preda cardul Drive in primit anterior, în mod contrar va suporta prețul cardului, în valoare de 10 lei.

Beneficii card Drive in

  • Reduceri în valoare de 5% la serviciile de reglaj direcție, climă auto, vulcanizare, servicii mecanică, precum și reduceri din valoarea pieselor auto.
  • Notificare directă prin SMS, cu privire la expirarea perioadei de valabilitate a Inspecției Tehnice Periodice.
  • Ozonizare gratuită a autoturismului
  • Se emite factură cu TVA inclus pentru cardurile achiziționate, care se pot deconta ulterior.

Termeni și condiții

SECȚIUNEA 1
ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI DE FIDELITATE AL CLIENȚILOR DRIVE IN AUTOSERVICE

Programul de fidelitate DRIVE IN AUTOSERVICE (”Program”) este organizat și desfășurat de către Societatea MIRONIMOB SRL, societate cu sediul social în Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr 192, jud. Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/902/2014 și având CUI 33712439. Prin completarea și semnarea formularului de înscriere, participanții la Program se obligă să respecte Termenii și Condițiile prezentului Regulament de Fidelitate DRIVE IN AUTOSERVICE (denumit în continuare „Regulament privind Programul de Fidelitate DRIVE IN AUTOSERVICE”), potrivit prevederilor menționate mai jos. Regulamentul Oficial se află la dispoziţia oricărui participant la Program, in vederea consultării, atât la sediul societății, la punctul de lucru al acesteia, precum și pe site-ul companiei, la adresa www.drivein.ro. Prin completarea formularului de înscriere în Program vă exprimați consimțământul cu privire la colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră personale de către societatea MIRONIMOB SRL(”Organizatorul”).

SECȚIUNEA 2
DURATA PROGRAMULUI

Programul are o durată nedeterminată. Organizatorul își rezervă dreptul să decidă în orice moment încetarea sau modificarea Programului. În cazul modificării, Programul se va desfășura în conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, astfel cum va fi modificat. Prezentul Program poate înceta, de asemenea, în cazul producerii unui eveniment care constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul Program. În această situație, Organizatorul va aduce la cunoștința participanților decizia încetării Programului  prin afișarea pe website-ul Organizatorului și/sau la sediul/punctul de lucru al acestuia. Orice înștiințare referitoare la încetarea sau modificarea Programului va fi afișată vizibil la sediul societății, la punctul de lucru al acesteia, precum și pe site-ul său, cu cel puțin 15 zile înainte de data încetării/modificării Programului. Programul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 3
CONDIȚII DE PARTICIPARE

Poate fi membru al Programului orice persoană fizică sau juridică, în vârstă de cel puțin 18 ani, împliniți la data aderării în Program având domiciliul și/sau reședința în România și care deține autovehicule înmatriculate în România. Participarea la acest Program se poate realiza numai prin completarea și semnarea formularului de înscriere. Formularul de înscriere se poate accesa la recepția spălătoriei auto DRIVE IN AUTOSERVICE. Participantul la Program trebuie să ofere toate datele pentru completarea integrală a formularului de înscriere, iar acestea să fie reale. Toate câmpurile formularului sunt obligatorii. Aceste câmpuri sunt referitoare la: nume, prenume, telefon mobil, data și semnătura participantului cât și acceptul efectuării unei copii a certificatului de înmatriculare al autovehiculului. La predarea formularului de înscriere completat, Organizatorul poate solicita Clientului prezentarea unui act de identitate (cu fotografie, de preferat) sau un alt document pentru a confirma corectitudinea datelor înscrise în formularul de înscriere. Prin act de identitate sau alt document se poate înțelege carte de identitate, carnet de conducere, talon de pensii, pașaport etc. Nu se va reține nicio copie a actului de identitate al Clientului, solicitarea lor făcându-se doar în scop de verificare a datelor înscrise în formularul de înscriere. Formularul nesemnat de către participant sau conținând date incomplete nu este considerat ca fiind un formular valid, ceea ce determină imposibilitatea folosirii cardului DRIVE IN.

SECȚIUNEA 4
SISTEMUL DE FUNCȚIONARE AL PROGRAMULUI

Prin înscrierea la acest Program, în urma completării formularului de înscriere, clientul va primi gratuit un suport card DRIVE IN ( 0 credit), pe care îl va putea folosi în cadrul spălătoriei auto DRIVE IN. Fiecare participant are dreptul de a obține în mod gratuit, în baza Programului un singur suport de card. Suportul de card DRIVE IN este disponibil pe loc clienților, în schimbul completării și semnării formularului de înscriere. De asemenea, prin participarea la Program, fiecare participant beneficiază de următoarele bonusuri la procurarea cardurilor DRIVE IN. Bonusul are o valoare de 20% din valoarea tipului de card achiziționat, după cum urmează: Card PREMIUM 20 (cost 20 lei, TVA inclus) – bonus 4 lei-credit total 24 lei Card PREMIUM 30 (cost 30 lei TVA inclus) – bonus 6 lei-credit total 36 lei Card PREMIUM 40 (cost 40 lei TVA inclus) – bonus 8 lei-credit total 48 lei Card PREMIUM 50 (cost 50 lei TVA inclus) – bonus 10lei-credit total 60 lei Urmare a consumării valorii cardului achiziționat, clientul, poate solicita un nou card, conform ofertei de mai sus, predând cardul cu valoare consumată. Nepredarea vechiului card implică achitarea sumei de 10 lei, , sumă ce reprezintă costul emiterii unui nou card. Primirea unui nou card se realizează pe loc, în urma predării/achitării cardului obținut anterior. Falsificarea oricărui card DRIVE IN se pedepsește conform legilor în vigoare. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru pierderile ce rezultă din neglijenţa participanţilor de a păstra în condiţii de siguranţă cardul DRIVE IN.

SECȚIUNEA 5
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Derularea Programului implică prelucrarea de către Organizator a datelor personale ale Clienților participanți la Program. Prin semnarea formularului de înscriere în Program, participantul își exprimă consimțământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a Organizatorului, precum și pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform politicii societății, respectiv reduceri ale serviciilor oferite de companie (menționate pe card) și dobândirea serviciului gratuit de informare a expirării termenului privind inspecția tehnică periodică. Datele personale prelucrate sau care pot fi prelucrate de către Organizator ca urmare a colectării lor prin Program sunt cele furnizate în mod direct de Client: nume și prenume, număr de telefon, numarul de inmatriculare al vehiculului, data de expirare a Inspectiei Tehnice Periodice a vehiculului. Scopurile pentru care Organizatorul poate să prelucreze datele personale menționate mai sus sunt: (i) marketing, publicitate, promovarea serviciilor, derularea programelor de fidelizare; (ii) transmiterea de informări electronice de tip SMS., Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Program se vor soluţiona pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

SECȚIUNEA 6
REGULAMENTUL OFICIAL

Prezentul Regulament este disponibil gratuit la sediul societății MIRONIMOB SRL, la punctul de lucru din Str. Autogării, nr 8, Sibiu, precum și pe site-ul oficial www.drivein.ro, în scopul consultării și informării oricărui participant la acest Program. Prin participarea la acest Program, clienţii sunt de acord să respecte și să se conformeze termenelor și condiţiilor prezentului Regulament Oficial. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament Oficial este declarată nulă, celelalte dispoziţii rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate. În cazul unei încălcări a prevederilor prezentului Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude din Program orice participant. Se exclud şi persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obţin altfel de avantaje prin manipulare frauduloasă și falsificarea acestor carduri. Pentru informații suplimentare, participanții se pot adresa personalului DRIVE IN la unul din numerele de telefon afișate pe site. Prin înscrierea la acest Program, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze Termenilor și Condițiilor prezentului Regulament privind Programul.

SECȚIUNEA 7
ADĂUGARE MODALITATE DE FIDELIZARE

Organizatorul “Programului de fidelitate Drive In Autoservice” are dreptul de a modifica Regulamentul de fidelizare al clienților, respectiv de a adăuga metode de fidelizare a acestora.

Astfel acest program se va structura pe două modalități de fidelizare a clienților:

I. Prima metodă de fidelizare a clienților “Drive In Autoservice” se va realiza conform secțiunii numărul 4 din prezentul Regulament, și anume, pe baza formularului de înscriere, aceștia vor beneficia de un suport de card DRIVE IN în mod gratuit, împreună cu un bonus de 20% din valoarea cardului achiziționat.

II. A doua modalitate de fidelizare a clienților “DRIVE IN” se va efectua pe baza voucherelor primite de clienți la societatea la care aceștia lucrează.


SECȚIUNEA 8
MODALITATE DE ACORDARE A BENEFICIILOR PE BAZA VOUCHERELOR

Clienții vor beneficia, pe baza voucherelor acordate, de un credit de 20 lei pe un suport de card, pe care îl vor putea folosi în spălătorie. Voucherul primit va fi folosit, în mod exclusiv, pentru un singur autovehicul.

Clienții posesori ai unui voucher vor beneficia și de:
reduceri ale serviciilor oferite de companie (menționate pe card)
dobândirea serviciului gratuit de informare a expirării termenului privind inspecția tehnică periodică.

Vouchere se acordă exclusiv persoanelor fizice, prin completarea și semnarea formularului de înscriere la Program. Formularul de înscriere se poate accesa la recepția spălătoriei auto DRIVE IN AUTOSERVICE.

Participantul la Program trebuie să ofere toate datele pentru completarea integrală a formularului de înscriere, iar acestea să fie reale. Toate câmpurile formularului sunt obligatorii. Aceste câmpuri sunt referitoare la: nume, prenume, telefon mobil, data și semnătura participantului cât și acceptul efectuării unei copii a certificatului de înmatriculare al autovehiculului.

Voucherul se poate valida doar în condiția în care clientul nu a beneficiat de bonusul Drive In de 20%.

In momentul decontării voucherului se va percepe o garanție a cardului “Drive In”, în valoare de 10 lei (prețul cardului). Această garanție se poate returna la predarea cardului “Drive In” primit, cu condiția de a nu beneficia de altă ofertă privind cardurile Drive In.

Pentru informații suplimentare, participanții se pot adresa personalului DRIVE IN la unul din numerele de telefon afișate pe site.

Prin înscrierea la acest Program, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze Termenilor și Condițiilor prezentului Regulament privind Programul.
 

Despre noi

Drive in este un nou concept în Sibiu, ce vine în întâmpinarea ta, cu servicii complexe, pentru autoturismul tău.